Parenteel van Jan Hendriks Struuck per generatie.


Generatie I

I. Jan Hendriks Struuck, geb. in 1540, ovl. Havelte op 5 nov 1605, tr. Anna, ovl. Havelte op 3 feb 1606. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Gerhard, ovl. Havelte in 1643, volgt IIa
 2. Harmien, tr. Claes Thijs Altgers, geb. Kolderveen. 
 3. Engeltien, volgt IIb
Generatie II
IIa. Gerhard Struuck, ovl. Havelte in 1643, tr.(1) . Plettenberch
 Gerhard Struuck, tr.(2) Mechteld Steenbergen
 Uit dit huwelijk: 
 1. Jan, geb. Havelte, ovl. in 1665, volgt IIIa
 2. Wijert, volgt IIIb
 3. Jan Steenbergen Struuck, geb. Havelte, volgt IIIc
 4. Albert Borchard, geb. Havelte, volgt IIId
 5. Anna, tr. (1) op 13 jun 1619 Herman Hagewold, tr.(2) Jan Bonnema
 6. Aletta, tr. voor 1645 Geleyn van Westerbeek, ovl. voor 23 sep 1662. 
IIb. Engeltien Struuck, relatie Albert Hagewold
 Uit deze relatie: 
 1. Herman, tr. Anna Struuck (zie IIa). 
Generatie III
IIIa. Jan Struuck, geb. Havelte, ovl. in 1665, tr. (1) op 25 jan 1624 Jamme Weijnichman
 Uit dit huwelijk: 
 1. Hubert, ovl. voor 14 sep 1690, volgt IVa
 Jan Struuck, tr. (2) voor 12 apr 1632 Mechteld van Westerbeek, geb. circa 1622. 
IIIb. Wijert Struuck, tr. . Cuignet, geb. in 1601, ovl. De Wijk op 21 jan 1660. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Jan, volgt IVb
 2. Gerhard, ovl. in 1702, volgt IVc
IIIc. Jan Steenbergen Struuck, geb. Havelte, kerk.huw. in 1631 Aaltien Hidding
 Uit dit huwelijk: 
 1. Gerrit Struuck, ovl. in 1678, volgt IVd
 2. Geertruid Struuck, ovl. voor 1717, volgt IVe
 3. Annetje Struuck, kerk.huw. Havelte op 16 jan 1671 Luc Wessels Dorreboom, ovl. na 11 sep 1693, (Luc Wessels kerk.huw. (1) Meppel op 6 aug 1665 Hermtjen Oostingh.), (Luc Wessels kerk.huw. (3) Kolderveen op 11 mrt 1677 Aeltjen Peters Budde.). 
IIId. Albert Borchard Struuck, geb. Havelte, tr. Anna Hiddingh
 Uit dit huwelijk: 
 1. Anna Lucretia, ovl. op 3 aug 1678, tr.(1) Johan Adam van Valckesteyn, tr. (2) Wijk bij Duurstede op 22 mei 1670 Arnout de Joncheere, geb. Maastricht, begr. op 30 aug 1675. 
Generatie IV
IVa. Hubert Struuck, ovl. voor 14 sep 1690, tr. Oudwoude op 8 sep 1648 Geertruida Fogelsangh, geb. op 17 nov 1623, ovl. Gieten op 12 jun 1662. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Johan, geb. op 14 okt 1649, volgt Va
 2. Hubert. 
 3. Isabella, tr. Gieten op 7 okt 1688 Pouwel Struick, ovl. voor 1728. 
IVb. Jan Struuck, tr.(1) Mechelina Cuignet
 Uit dit huwelijk: 
 1. Antoni Lodewijk, geb. De Wijk op 7 sep 1648, volgt Vb
 2. Louisa Maria, geb. De Wijk op 8 jun 1650, tr. Jacob Poot
 3. Judith Hester, geb. De Wijk op 26 nov 1652, ged. Ijhorst op 28 nov 1652, ovl. De Wijk op 25 jan 1653. 
 4. Judith Geertruid, ged. Ijhorst op 15 jan 1654, tr. 's-Gravenhage op 26 dec 1675 Adriaan Ploos van Amstel
 5. Mechteld, ged. Ijhorst op 1 jan 1655, ovl. De Wijk op 22 apr 1656. 
 6. Wijer Philip, geb. De Wijk op 13 aug 1657, ovl. op 29 aug 1657. 
 7. Mechteld, geb. De Wijk op 18 sep 1658, ovl. De Wijk op 11 nov 1658. 
 8. Wijard Philip, geb. De Wijk, volgt Vc
 Jan Struuck, tr. (2) Kolderveen op 19 jun 1664 Catharina van Plettenberg, (Catharina tr.(1) . van Potier.). 
IVc. Gerhard Struuck, ovl. in 1702, tr. Wilhelmina Mauricks
 Uit dit huwelijk: 
 1. Philibert, ged. Ijhorst op 11 jun 1660, ovl. De Wijk op 2 dec 1710, volgt Vd
 2. Johanna Maria, ged. Ijhorst op 8 nov 1663, tr.(1) Hendrik Willem Maurick, tr. (2) op 1 jan 1715 Theodorus Wilhelmus Jelisma van Doesburg
 3. Carel Jan, ged. Ijhorst op 2 mrt 1662, ovl. Zwolle. 
 4. Antoni, volgt Ve
 5. Otto, volgt Vf
 6. Ida. 
 7. Weyert. 
 8. Louisa Charlotta, ovl. circa 1751, volgt Vg
IVd. Gerrit Struuck, ovl. in 1678, tr. (1) Steenwijk in mrt 1670 Mechteld van Heerd, ovl. voor 1675, (Mechteld tr. (1) Steenwijk in 1667 Jonker Adam Gerrit van Valkenstein.). 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Aleydt, geb. voor 1674, tr. Havelte op 31 jan 1693 Johannes Vremeer, geb. Hasselt. 
 2. Mechteld, geb. Enkhuizen, ged. Enkhuizen op 22 nov 1672, tr. (1) Meppel op 19 feb 1693 Jannes Alberts Dwiterius, geb. Meppel, tr. (2) op 14 jan 1714 Hendrik Arents. 
 3. Johanna, geb. Enkhuizen, ged. Enkhuizen op 22 nov 1672, ovl. voor 4 sep 1685. 
 4. Geertruid, geb. voor 1679, ovl. na 2 jul 1748, tr. voor 20 sep 1720 Willem Assen, ovl. op 29 dec 1744. 
 5. Anna Wilhelmina, geb. voor 1679, volgt Vh
 Gerrit Struuck, tr. (2) circa 1675 Trintien Roelofs, geb. Hesselte, (Trintien Roelofs tr. (2) Ruinen op 4 mrt 1683 Wibrant Olffen.). 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Jan, geb. voor 1679, begr. Amsterdam op 24 mrt 1719, volgt Vi
IVe. Geertruid Struuck, ovl. voor 1717, tr. (1) circa 1656 Jan Snoeck van Benthem, ovl. circa 1665, (Jan tr.(1) Pietertje Lucassen.). 
 Geertruid Struuck, kerk.huw. (2) Havelte op 5 jun 1666 Frans van Benthem
 Uit dit huwelijk: 
 1. Jan Struuck van Benthem, geb. in 1667, ovl. Den Haag op 4 sep 1752, volgt Vj
 Geertruid Struuck, tr.(3) Harmke Meekhof, geb. in 1644, ovl. Makkinga op 29 feb 1724. 
Generatie V
Va. Johan Struuck, geb. op 14 okt 1649, 
 Kinderen: 
 1. Robert. 
 2. Johan. 
Vb. Antoni Lodewijk Struuck, geb. De Wijk op 7 sep 1648, tr. Constantia Veen, geb. Kampen. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Lowijsa Constantia, ged. Ijhorst op 13 aug 1685, volgt VIa
 2. Wijnert, ged. Ijhorst op 29 mei 1687. 
Vc. Wijard Philip Struuck, geb. De Wijk, ged. Ijhorst op 15 apr 1660, kerk.huw. Gieten op 28 okt 1688 Louisa Charlotta Struuck (zie Vg). 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Wilhelmina Johanna, ged. Ijhorst op 20 sep 1691, tr. Ijhorst op 15 nov 1715 Gerrit Bouwman, geb. Holte. 
 2. Lucretia Charlotte, ged. Ijhorst op 1 okt 1693. 
 3. Mecheliina Jacoba, tr. Ijhorst op 9 nov 1715 Elias Winkelman, geb. Holte. 
Vd. Philibert Struuck, ged. Ijhorst op 11 jun 1660, ovl. De Wijk op 2 dec 1710, tr. op 27 apr 1684 Johanna Constance van Asselt, ovl. Anloo, begr. Anloo op 1 mei 1743. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Lijfhard Engelbert, ged. Gieten op 16 nov 1688, ovl. op 25 apr 1754, volgt VIb
 2. Gerrit Jan, ged. Gieten op 1 sep 1691, ovl. op 12 nov 1714. 
 3. Elbert Lodewijk, ged. Gieten op 14 feb 1694, ovl. op 1 dec 1746, volgt VIc
 4. Jan, geb. Beilen op 20 dec 1696, ovl. Coevorden op 10 sep 1737, volgt VId
 5. Agnes Constance, geb. Beilen op 16 jun 1697, ovl. Anloo op 19 jun 1754. 
Ve. Antoni Struuck, tr. . Duyck
 Uit dit huwelijk: 
 1. Juliana, ovl. Zwolle, begr. Ijhorst. 
Vf. Otto Struuck, tr. in 1695 Maria Catharina van Erp, geb. Nijmegen, ovl. Meppel in 1739. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Johanna Charlotte, geb. in 1700, ovl. in 1772. 
 2. Geridina, geb. in 1708, begr. Meppel op 27 mei 1786, tr.(1) Joost Blom, ged. St. Blasius-Boekel op 21 aug 1687, begr. Meppel op 14 mei 1750, (Joost kerk.huw. (1) Middelburg op 28 jun 1712 Elisabeth van Thoren.), (Joost kerk.huw. (2) Middelburg op 4 okt 1718 Susanna Smadelinck.), tr. (2) op 30 jan 1756 Paulus Bakker
Vg. Louisa Charlotta Struuck (Vg), ovl. circa 1751, tr. Wijard Philip Struuck (zie Vc). 
Vh. Anna Wilhelmina Struuck, geb. voor 1679, tr. Gerrit Jan Thalen
 Uit dit huwelijk: 
 1. Otto Geers, ged. Ruinen op 14 sep 1710, volgt VIe
 2. Tymen Albers, ged. Ruinen op 1 okt 1713. 
 3. Hermen, ged. Ruinen op 21 jun 1717. 
 4. Albert, ged. Ruinen op 22 mei 1718. 
 5. Egbertjen, ged. Ruinen op 5 nov 1721. 
Vi. Jan Struuck, geb. voor 1679, begr. Amsterdam op 24 mrt 1719, tr. (1) Amsterdam op 1 jun 1703 Anna Hartvelt, begr. Amsterdam op 25 mrt 1717. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Petronella. 
 2. Gerrit, tr. Amsterdam op 8 jun 1731 Antje Veen
 3. Catharina. 
 Jan Struuck, tr.(2) Aletta Boekhout, (Aletta tr. (2) Amsterdam op 3 apr 1732 Jan Huibers.). 
Vj. Jan Struuck van Benthem, geb. in 1667, ovl. Den Haag op 4 sep 1752, kerk.huw. Havelte op 2 mei 1697 Aleida Margaretha Carpenter, ged. Scheveningen op 10 okt 1667, ovl. na 13 sep 1735. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Gerdina Geertruid, ged. Havelte op 30 jan 1698, ovl. voor 30 jun 1748, tr. Havelte op 1 sep 1724 Simon Versteeg, geb. Amsterdam. 
 2. Frans Willem, ged. Havelte in 1700, ovl. in 1705. 
 3. Maria Sophia, ged. op 11 feb 1703. 
 4. Frans Wilhelmus, geb. Den Haag in 1705, ovl. 's-Gravenhage op 12 mrt 1754, volgt VIf
 5. Suzanna Christina, ged. Havelte op 27 apr 1710. 
Generatie VI
VIa. Lowijsa Constantia Struuck (VIa), ged. Ijhorst op 13 aug 1685, tr. Ijhorst op 24 jan 1711 Lijfhard Engelbert Struuck (zie VIb). 
VIb. Lijfhard Engelbert Struuck, ged. Gieten op 16 nov 1688, ovl. op 25 apr 1754, tr. Lowijsa Constantia Struuck (zie VIa). 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Antoni Philibert, geb. De Wijk op 12 okt 1711, ged. Ijhorst op 18 okt 1711, ovl. in 1750. 
VIc. Elbert Lodewijk Struuck, ged. Gieten op 14 feb 1694, ovl. op 1 dec 1746, tr. Ijhorst op 5 aug 1729 Arnoldina Sofia Steenhard, geb. op 10 okt 1694. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Johanna Christina, geb. Ijhorst op 10 okt 1736, ged. Ijhorst op 14 okt 1736. 
VId. Jan Struuck, geb. Beilen op 20 dec 1696, ovl. Coevorden op 10 sep 1737, tr. Koekange op 2 apr 1716 Catharina Elisabeth Steenhard, geb. op 16 jun 1697, ovl. op 9 mei 1777. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Philibert Lijfhart, geb. Ijhorst op 18 dec 1719, ovl. Groningen op 20 dec 1765, volgt VIIa
 2. Christina Arnoldina, ged. Ijhorst op 15 mrt 1721, ovl. Coevorden op 28 apr 1777. 
 3. Johanna Angenes, ged. Ijhorst op 9 jul 1724, ovl. Coevorden in 1811. 
 4. Hendrik Jan, geb. Ijhorst op 22 feb 1727, ged. Ijhorst op 23 feb 1727, ovl. Steenbergen op 23 sep 1747. 
 5. Geridina, geb. Ijhorst op 30 sep 1729, ged. Ijhorst op 2 okt 1729, ovl. op 30 okt 1751. 
VIe. Otto Geers Thalen, ged. Ruinen op 14 sep 1710, kerk.huw. Ruinen op 3 apr 1745 Hendrikjen Hendriks, geb. Ijhorst. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Fennigje Otte, ged. Ruinen op 13 mrt 1746, ovl. Zuidwolde voor 1782, otr. Ruinen op 19 mei 1782 Geert Klaas Santing, geb. Zuidwolde op 23 okt 1740, ovl. Hoogeveen op 14 feb 1830. 
 2. Gerrit, ged. Ruinen op 28 jan 1748. 
 3. Hendrik, ged. Ruinen op 13 aug 1753. 
 4. Gerrit Struik, ged. Ruinen op 18 feb 1756, volgt VIIb
VIf. Frans Wilhelmus Struuck van Benthem, geb. Den Haag in 1705, ovl. 's-Gravenhage op 12 mrt 1754, kerk.huw. Rijswijk op 20 jul 1732 Clasien van Rijn
 Uit dit huwelijk: 
 1. Elisabeth Struuck, ged. Den Haag op 19 jul 1733, ovl. 's-Gravenhage op 29 jul 1733. 
 2. Carel Struuck, ovl. Den Haag op 5 sep 1735. 
 3. Jan Struyck, ovl. Den Haag op 4 jan 1738. 
 4. Johannes Struyck, ged. in 1735, ovl. Den Haag op 25 mrt 1811. 
 5. Elisabeth Struuck, ged. Den Haag ? op 4 sep 1742, ovl. Den Haag op 24 okt 1748. 
 6. Frans Struyck, ged. Den Haag op 3 jun 1747, ovl. Den Haag op 24 okt 1748. 
 7. Elisabeth Struyck, otr. Den Haag op 14 apr 1769 Gerard Ocken
 8. Fransiscus Struyck, ged. Den Haag op 25 nov 1750, ovl. Den Haag op 25 mrt 1751. 
Generatie VII
VIIa. Philibert Lijfhart Struuck, geb. Ijhorst op 18 dec 1719, ged. Ijhorst op 24 dec 1719, ovl. Groningen op 20 dec 1765, tr. in mrt 1748 . van Hulst
 Uit dit huwelijk: 
 1. Catharina Johanna, geb. op 6 jun 1749, tr. op 29 jun 1780 Adrianus Bruinvis Maatjes, ovl. Zierikzee op 21 apr 1871. 
 2. Hendorica, geb. op 10 jun 1751, tr. . van der Steeg
 3. Gerrit Jan, geb. op 9 apr 1753. 
 4. Philibert, geb. op 15 mrt 1756, volgt VIIIa
 5. Arnoldina Huyberta, geb. op 10 dec 1764, tr. Jacob van Berchuijs, ged. Groningen op 28 apr 1761, ovl. Deventer op 7 feb 1838, (Jacob kerk.huw. (2) Deventer op 3 dec 1797 Johanna Catharina Jordens.). 
VIIb. Gerrit Struik, ged. Ruinen op 18 feb 1756, otr. Ijhorst op 9 okt 1779 Roelofjen Koobs Hooijer, geb. De Wijk op 24 mrt 1756, ovl. De Wijk op 17 jul 1831. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Geesje, ged. De Wijk op 25 dec 1779, ovl. De Wijk op 28 sep 1834, kerk.huw. Ijhorst op 6 nov 1805 Albert Harms Oosterwijk
 2. Otte, ged. De Wijk op 25 apr 1784, ovl. De Wijk op 26 sep 1828, volgt VIIIb
Generatie VIII
VIIIa. Philibert Struuck, geb. op 15 mrt 1756, tr. Louisa Sophia Schutje
 Uit dit huwelijk: 
 1. Adriana Louisa, geb. Vollenhove op 17 jul 1783, ovl. Schalkwijk op 15 okt 1867, tr. Vollenhove op 12 apr 1804 Hendrik Albertus Jacobus Calcoen, geb. Hoogeveen op 13 mei 1777, ovl. Gouderak op 23 apr 1861. 
VIIIb. Otte Struik, ged. De Wijk op 25 apr 1784, ovl. De Wijk op 26 sep 1828, kerk.huw. (1) De Wijk op 4 mei 1806 Aaltjen Roelfs, geb. Schiphorst circa 1784, ovl. De Wijk op 11 mei 1820. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Roelfjen Struuk, ged. Ijhorst op 19 okt 1806, ovl. De Wijk op 27 feb 1875, tr. De Wijk op 3 nov 1832 Arend Harms Lokken, geb. De Wijk op 23 apr 1794, ovl. De Wijk op 20 mrt 1874. 
 2. Jentjen Struuk, geb. De Wijk op 30 okt 1808, ged. Ijhorst op 6 nov 1808, ovl. De Wijk op 13 jun 1864, tr. De Wijk op 17 nov 1827 Jan Lubberts van Veen, geb. Staphorst op 7 sep 1799, ovl. De Wijk op 11 jun 1880. 
 3. Gerrit Otten, geb. De Wijk op 1 jan 1811, ovl. De Wijk op 25 jan 1879, volgt IX
 4. Hilligje, geb. De Wijk op 19 jan 1817, ovl. De Wijk op 28 jun 1871, tr. (1) De Wijk op 13 okt 1838 Albert van Gijssel, geb. De Wijk, tr.(2) Albert Wannink
 Otte Struik, tr.(2) Hendrikje Roelofs Wannink
 Uit dit huwelijk: 
 1. Annigje, geb. De Wijk op 9 aug 1825, ovl. De Wijk op 4 mrt 1859, tr. Jan Reinders de Vries
Generatie IX
IX. Gerrit Otten Struik, geb. De Wijk op 1 jan 1811, ovl. De Wijk op 25 jan 1879, tr. (1) De Wijk op 11 apr 1840 Annigje Geerts Westenbrink, geb. De Wijk op 19 apr 1807, ovl. De Wijk op 12 dec 1875. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Albertje, geb. De Wijk op 2 feb 1841, ovl. De Wijk op 16 jun 1861. 
 2. Geertje, geb. De Wijk op 15 okt 1844, ovl. De Wijk op 19 mrt 1847. 
 3. Otte, geb. De Wijk op 10 nov 1847, ovl. De Wijk op 23 feb 1849. 
 4. Aaltje, tr. Willem Kremer
 Gerrit Otten Struik, tr. (2) De Wijk op 30 sep 1876 Aaltje Nijenbrink, geb. zuidwolde op 20 mrt 1851, ovl. Meppel op 3 jan 1925, (Aaltje tr. (2) De Wijk op 14 feb 1880 Zwier Schoenmaker.). 

LITERATUUR
Mr. H.L.Hommes, Van Segwaert - van Westerbeek, Addenda et corriga, DNL, 1960, pag. 307 - 310.
J.A.R. Kymmel, Het geslacht Struuck, DNL, 1902, pag. 89 - 95.
Mr. J. Tonckens, Aantekeningen uit een Bijbel betreffende de geslachten Struuck, Lunsingh en Tonckens, DNL, 1928, pag. 239 - 241.
F. van der Veen, Schulte Jan Steenbergen Struuck en zijn nazaten in Havelte, in: Drents Genealogisch Jaarboek, jaargan 13, Assen 2006, pag. 67 -114.

Daarnaast is gebruik gemaakt van registers van de Burgerlijke Stand en DTB boeken van diverse plaatsen.