Karel de Grote (748 – 814) is een keizer die ook nu nog tot de verbeelding spreekt. Iedereen leert over hem in de lessen vaderlandse geschiedenis op de basisschool. Zijn rijk besloeg bijna geheel West Europa. Tussen Karel de Grote en nu liggen ongeveer 40 generaties. Omdat bij elke volgende generatie het aantal voorouders verdubbelt, heb je na 40 generaties 2 tot de macht 40 voorouders. Dat zijn ongeveer 550 miljard mensen. Ter vergelijking: de huidige wereldbevolking van 6,5 miljard ligt rond 2 tot de macht 34. Wiskundig zou iedereen in West Europa dus af kunnen stammen van Karel de Grote (of welke andere tijdgenoot van hem ter wereld dan ook). Sommigen denken dat dat inderdaad het geval is: als je maar lang genoeg zoekt en als alles bekend zou zijn, zul je de afstammingslijn vinden. Anderen denken dat niet iedereen van hem afstamt als gevolg van kwartierstaatverlies: dit treedt op als mensen met dezelfde voorouders (bijvoorbeeld neven en nichten) met elkaar trouwen.

Tijdens de zoektocht naar mijn kwartierstaten kwam ik terecht bij de familie Westerbeek uit Vledder. Deze adellijke familie uit Den Haag had stukken grond opgekocht in de buurt van Vledder om die te ontginnen. Deze familie bleek bloed van Karel de Grote in de aderen te hebben, zodat de aansluiting kon worden gemaakt. Vrijwel de gehele adel van Europa in de Middeleeuwen en daarna is op de een of ander manier wel een nazaat van Karel de Grote. Er is veel onderzoek naar de afstammelingen van Karel de Grote: er is een speciale website en er wordt ook regelmatig over gepubliceerd (zie bijvoorbeeld de speciale editie van Gens Nostra in 1991).

Ook van de kwartierstaten van Karel de Grote is weer veel bekend: zijn vader was Pepijn de Korte, zijn grootvader Karel Martel. De kwartierstaten gaan terug tot ongeveer de vijfde eeuw na Chr.

De afstammingsreeks
In onderstaande reeks staat de lijn tussen mij en Karel de Grote. Als eerste is genoemd degene die de lijn met Karel de Grote voortzet.

1 Albert Luten

2 Lambertus Luten, geb. Ruinen 14-1-1920, overl. Leeuwarden 16-6-2000, tr. Havelte 7-11-1947 Hilligje Jonkers, geb. Wapserveen 1-9-1919, overl. Leeuwarden 9-4-2005.

3 Aaltje Zwart, geb. Ruinen 14-6-1898, overl. Ruinen 15-3-1985, tr. Ruinen 4-5-1918 Albert Luten, geb. Ruinen 26-1-1891 overl. Ruinen 28-12-1934.

4 Frens Zwart, geb. Ruinen 9-12-1850, overl. Ruinen 12-4-1917 tr. Ruinerwold 7-8-1886 Lammigje de Groot, geb. Havelte 19-4-1866, overl. Ruinen 23-2-1924.

5 Jentje Lucas Kloeze, geb. Ruinen 21-10-1818, overl. Ruinen 4-3-1910, tr. Ruinen 14-7-1846 Felix Simon Anton Zwart, geb. 31-5-1814, overl. Ruinen 28-5-1903.

6 Aleida Catarina Noordhuis, geb. Ruinen 20-9-1778, overl. Ruinen 12-2-1837, tr. Ruinen 17-11-1808 Lucas Frens Kloeze, geb. Ruinen 3-5-1772, overl. Ruinen 28-1-1834.

7 Wessel Barteld Noordhuis, ged. Ruinen 16-8-1750, tr. Ruinen 2-11-1777, Lammigje Roelofs Koning.

8 Aleida Katharina Versteeg, ged. Havelte 5-8-1725, tr. Ruinen 5-10-1749 Barthold Wessels Noordhuis, ged. Ruinen 25-4-1723. Barthold tr. (2) Ruinen 9-7-1755 Albertje Claas Vos, geb. Smilde ca. 1741, overl. Ruinen 25-8-1815. Aleida tr. (1) Albert Evertsz.

9 Gorinde Geertruid van Benthem, geb. Havelte, tr. Havelte 1-10-1725 Symon Versteeg, geb. Amsterdam 25-3-1699.

10 Aleyda Margarethe Carpenter, ged. Scheveningen op 10-10-1677, ovl. na 18-7-1719 tr. Havelte 2-5-1697 Jan Struuck van Benthem

11 Margaretha Geertruyt van Westerbeek, tr. (2) Den Haag op 8-1-1682 Johan Godfried Reymels, ovl. Den Haag op 3-12-1682 tr(1) Den Haag in 1667. Walter Carpenter geb. circa 1627, ovl. in 1680. Walter otr. (1) Den Haag op 26 mei 1652 Elisabeth van Wijngaarden, ovl. in 1662,

12 Geleyn van Westerbeek, ovl. voor 23-9-1662 tr. ca. 1645 Aletta Struuck ovl. voor 4-7-1671.

13 Francois van Westerbeek, ovl. in 1645 tr. ca. 1610 Maria de Gyselaer ovl. na 4-7-1671.

14 Margaretha van Rhoon, begr. Den Haag op 26-3-1627, tr. Nicolaes van Westerbeek geb. ca 1543, begr. Den Haag 6-6-1626

15 Francois van Rhoon, tr. Johanna Ysbrandsdr. Oem van Wijnbergen

16 Pieter V van Roden, geb. omstr. 1460, overl. 19 febr.1534, begr. Rhoon, tr. 7 juni 1501 Anna van Grave, geb. Leuven 5 jan. 1475, overl. 6 mrt. 1549, begr. Rhoon.

17 Pieter IV van Roden, geb. omstr. 1420 overl. 28-6-1509, tr. tussen 1460 en 23 mei 1474 Margriet Gerritsdr. Storms geb. Delft omstr. 1440

18 Adriaen(a) Dierc Zayensz. van der Lee, geb. omstr. 1385, tr. voor 18 febr. 1408 Pieter III van Roden, geb. omstr. 1385/90 overl. voor 26 sept. 1454.

19 Katrijn van Wassenaer (bastaard), geb. in of na 1356, tr. (huw voorw. 30 okt. 1370) Dirk Goeswijnsz. Say (van der Lede), geb. omstr. 1345, overl. ca. 1421.

20 Dirck III van Wassenaer, geb. Voorschoten omstr. 1320, tr. Machteld Gillesdr. Oem, geb. ca. 1325. Had een buitenechtelijke relatie met een onbekende vrouw waaruit Katrijn (19) is geboren.

21 Philips III van Wassenaer, geb. Voorschoten ca. 1295, tr. (2) Elisabeth van der Dussen, geb. ca. 1299. Tr. (1) Godeline van Benthem, geb. ca. 1295.

22 Alveradis van Cuijck (van Leijden), geb. Leiden omstr. 1285, tr. voor 1307 Dirck II van Wassenaer, geb. Voorschoten omstr. 1270, overl. 1319

23 Hendrick van Cuijck, geb. Leiden omstr. 1230, overl. 12-1-1319, tr. Halewine van Egmond, geb. Egmond omstr. 1230.

24 Dirk van Cuijck, ridder, geb. omstr. 1205, tr. Leiden 1240 of 1241 Christina/Kerstine van Leijden (van Oegstgeest), geb. Leiden omstr. 1220 overl. 1254

25 Albert/Albrecht van Cuijck, ridder, geb. omstr. 1160, overl. 1233, tr. omstr. 1195 Hadewig (Heiwig) van Merum (Merheym), geb. Limburg eind 1182 of later

26 Hendrik II van Kuijc, geboren ca. 1130, overleden 1204. Tr. ca. 1160 met Sophia van Renen.

27 Herman van Kuijc, geboren ca. 1100, overleden ca. 1168. Tr. ca. 1130 met N.N. uit het huis Namen/Laroche.

28 Hendrik I van Kuijc, geboren ca. 1070, overleden voor 9-8-1108. Tr. ca. 1100 met Alveradis van Hochstaden.

29 NN van Namen, tr. ca. 1065/70 Herman van Malsen, beleend met Cuyck.

Het is zeer aannemelijk dat Herman van Malsen is gehuwd met een dochter uit het Huis van Namen. Klik hier voor meer informatie (zie menu Excursiones, Lotharingen-Namen-Kuijc).

30 Albert II van Namen, geb. ca. 1000, overl. tussen juli 1063 en juli 1064, tr. voor 10.8.1035 Regelindis van Lotharingen

31 Ermengard van Lotharingen, overl. na 1047, tr. Albert I, graaf van Namen.

32 Karel hertog van Neder-Lotharingen, geb. Laon 953 overl. Orléans Tr. voor 979 Adelheid van Francië.

33 Lodewijk IV, gezegd van Overzee, geb. tussen 10.9.920 en 10.9.921; overl. Reims 10.9.954. tr. 939 Gerberga van Saksen, geb. Nordhausen 913/914; overl. Reims 5.5.984

34 Karel III, konig van West-Francië, bijgenaamd de Eenvoudige of de Onnozele, geb. 17.9.879; overl. Péronne 7.10.929, tr. (2) na 10.2.917 en vóór 919 Eadgyfu van Engeland, geb. 896;

35 Lodewijk II, koning, keizer van West-Francië, bijgenaamd de Stamelaar, geb. 1.11.846 overl. Compiègne 10.4.879 tr. (2) tussen 872 en 877 Adelheid, geb. 855/60; overl. 18.10 kort na 901

36 Karel II, de Kale, koning, keizer, geb. Frankfurt aan de Main 13.6.823, overl. Maurienne op 6.10.877 Tr. (1) Quierzy 13.12.842 Ermentrudis, geb. ca. 830; overl. 6-10-869

37 Lodewijk I, koning, keizer van Aquitanië, geb. bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778 overl. Ingelheim 20.6.840 tr. (2) Aken febr. 819 Judith (Welf), geb. ca. 800, overl. Tours 19.4.843

38 Karel de Grote, geb. bij Aix-la-Chapelle 2.4.748 overl. Aken 28.1.814 tr (3) voor 30.4.771 Hildegard (Houdiard), geb. in 758, overl. Thionville (Moselle) 30.4.783

Bronnen: tot en met nummer 16 (Francois van Rhoon) de betreffende registers van de burgerlijke stand en de dtb-boeken. De rest is conform de versie op de cd-rom Karel de Grote uitgave 2006.