Tussen haken [XX] staat de bron.

Adelbrecht
Is de schuilnaam waarmee Karel de Grote zich bekend maakt aan Elegast in de ridderroman Karel ende Elegast.

Albers projectie
Soort projectie, gebruikt in de kartografie.

Albert: de bezorgdienst van Albert Heyn

sp2007

Albert (supermarkten in Polen)
Zie ook www.albert.pl.

Albert
Een oude standaard papiermaat. Grootte: 192 * 102 mm, of 6 * 4 inch.

Albert (astroïde)
De astroïde Albert is visueel ontdekt door Johan Palina van het observatorium te Wenen in de nacht van 3 op 4 oktober 1911. Het object was ongeveer 20 miljoen mijl van de aarde verwijderd. De omlooptijd om de zon is 4,28 jaar. Na Eros is Albert de tweede astroide die zo dicht bij de aarde komt. Toch is hij moeilijk waarneembaar, omdat hij niet erg helder is. Om de dertig jaar is hij helderder. In 1941 en 1971 was hij niet gezien. Pas in 2000, bijna 89 jaar later is Albert weer gezien. De astroïde is genoemd naar baron Albert, vrijheer van Rothschild, weldoener van het Weense observatorium. [CFA]

Albert (automerk)
Albert is omstreeks 1920 korte tijd een Brits automerk geweest. In 1923 is de naam veranderd in Gwynne-Albert, omdat de producent inmiddels was overgenomen door Gwynne. er zijn een kleine 2000 auto's gemaakt. Het waren kwalitatief goede auto's. Hieronder de 1922 GWYNNE ALBERT G3 ALL WEATHER CABRIOLET. [WIP] [MOT]

1922 GWYNNE ALBERT G3 ALL WEATHER CABRIOLET

Albert (watch) chain
Soort horlogebandje, genoemd naar prins Albert, echtgenoot van koningin Victoria.

 Albert (culinair)
Een saus uit de Engelse keuken, opgedragen aan prins-gemaal Albert van Saksen-Coburg-Gotha, echtgenoot van koningin Victoria. De saus wordt gemaakt op basis van een heldere bouillon, gekruid met gerapste mierikswortel, gebonden met broodkruimels, verrijkt met crème fraîche en eierdooiers, en pikant op smaak gebracht met mosterd die met azijn of citroensap is aangelengd. Deze saus wordt geserveerd bij gestoofd rundvlees.

De naam Albert is tevens verbonden met een gerecht van (zee)tong, opgedragen aan Albert Blazer, maître d'hotel van Maxim's tussen de beide wereldoorlogen. [LG]

Albert, Little
In de psychologie is Little Albert naam van de jongen die als proefpersoon dienst deed in de onderzoekingen van J.B. Watson over het ontstaan van gewoonten. [BR]

Alberta
Geslacht van altijd groene struiken of kleine bomen uit Zuid-Afrika. Familie van de sterbladigen (Rubiaceae) . De Alberta magna heeft glimmende bladeren en glanzende, rode, trompetvormige bloemen. Wegens de lange bloeitijd is hij populair als tuinstruik in de meeste kuststreken van Zuid-Afrika.

Alberta
Paleobot. Fossiele conifeer uit het Trias.

Albertat ®
Matteermiddel voor voor lakken op basis van droge olieën en kunstopalen van alkykharsen en nitrocellullose. Wordt gebruikt voor het verdikken van drukkleuren, afgbijtmiddelen en voor het verhüten van pigmenten in lakkleuren. Zie ook Hoechst. [CE]

Albertduurtje
Eponiem. Een samengetrokken verkleinwoord van Albert Dürer, Duits schilder en plaatsnijder, die ook enige tijd in Nederland vertoefde en wiens werken hier zeer gezocht waren. Vooral bekend waren de door hem gegraveerde Madonnabeeldjes, die voor een geringe prijs in grote getale verkocht werden. Een stukje van Albert Dürer – in de volksspraak Alberduurtje genoemd – was dus eigenlijk een kunststukje van de grote meester, maar gold bij uitbreiding ook voor een kunststukje, een keurig schilderijtje, of prentje in het algemeen. Tot slot, bij nog verdere toepassing als schertsende benaming voor alles wat in zijn soort een kunststukje, een juweeltje, een puikje of een schatje was.

't Is waer, een vrouw is wel een Alberduertje,
Wanneer een man is droncken;
Maer die lieffelycke loncken
Die dueren qualyck een uyrtje.
Uit: A. V. Overbeke, Rijmw. 180

Tuinman (Spreekw. 2, 188), die de zegswijze: dat is een stukje van Albert Dürer vermeldt, getuigt dat zij ook ‘op andere uitstekende dingen' toegepast wordt, voegt er echter bij, dat zij veelal in ironische zin wordt gebezigd. ‘Doch meest,' zegt hij, ‘wordt dit gebruikt in een strydige zin, om nadrukkelyker de verfoeylykheid van enige euveldaad aan te wijzen. Zo zegt men: ' t Is wat schoons! '
De benaming Alberduurtje is niet meer in gebruik, maar de uitdrukking: dat is een stukje van Albert Dürer , voor dat is iets heel moois , wordt in de volkstaal nog wel eens gehoord. [WNT] [SA]

Financiële maatschappij der Alberti
De belangrijkste collectieve financiële maatschappij te Florence in de tweede helft van de veertiende eeuw. De voornaamaste vennoten waren de Alberti (zie ook bijNiccolò di Iacopo Alberti). De maatschappij was te Florence gevestigd. Het voornaamste pakhuis bevond zich op de via Vachereccia. De Alberti benutten de faillissementen van de banken van onder andere de Acciaiuolli, Bari, Peruzzi (1342 – 1346) om hun maatschappij zeer snel uit te breiden. Dit ondanks de splitsing in1346: Alberti Antichi (de voornaamste) en Alberti Nuovi. Zeer spoedig bezaten zij filialen te Barletta, Bologna, Genua, Napels, Rome of Viterbo, Perugia, Venetië, Avignon, Parijs, Brugge, Londen en Barcelona. In 1360 beheersten de Alberti de Florentijnse markt. In 1362 werd de maatschappij de voornaamste bankier van de Heilige Stoel, waarvoor zij overdrachten deed en waaraan zij leningen verstrekte. Onder andere een lening van van meer dan 40.000 florijnen aan Gregorius XI tussen 1372 en 1376. Zij slaagden erin hun mededingers, de Guardi door faillissement uit te schakelen (1370 – 1371). Na de dood van de directeur Niccolò di Iacopo Alberti in 1377 nam de economische betekenis van de maatschappij geleidelijk af. In Engeland bleef zij tot in 1450 bloeien. Tegelijkertijd verminderde de politieke invloed van haar leiders ten gunste van de Albizzi, de Ricci en ten slotte de Medici. [GNL]

Albertia
Parasitair raderdiertje dat meestal in het darmkanaal, maar soms ook in de lichaamsholte van de Oligochaeta uit het zoete water (de Naïdidae) voorkomt.

Albertiaan
In Groningen iemand die lid is van de studentenvereniging Albertus Magnus. [GO]

Albertiana (tijdschrift)

 

Het belangrijkste doel van het tijdschrift Albertiana is om de interdisciplinaire samenwerking onder de leden van de IUGS-subcomissie ‘Triassic Stratigraphy' te bevorderen. Het dient als nieuwsbrief voor het bekendmaken van algemene informatie en als platform voor discussies van ontwikkelingen op het terrein van Triassic Stratigraphy. Albertiana stimuleert publicaties over relevant interdisciplinair onderzoek over het Trias en biedt een forum voor korte relevante artikelen. Het blad wordt uitgegeven door het Laboratory of Palaeobotany and Palynology van de Universiteit van Utrecht. [UU]
Het tijdschrift is genoemd naar Friedrich August von Alberti, een Duits geoloog, die zich met zoutexploitatie in Duitsland bezig hield en in 1834 de gesteentepakketten Buntsandstein, Muschelkalk en Keuper samenvoegde tot het Trias Systeem, gevormd in de periode van 250-210 miljoen jaar geleden van de geschiedenis van de aarde. [SM]

Albertiet
Soort bitumen dat een zwarte kleur en een glanzend uiterlijk heeft. Het is een deriviaal van petroleum, en verschilt van asfalt omdat het niet volledeig oplost in terpentine, en het kan niet volledig samengesmolten worden. Komt voor in bodemaders van 30 cm. tot 5 meter breed in Albert (bitumineuze) leisteen van Albert Counter, New Brunswick.
Synoniemen: pyrobitumen, zwart bitumen.

Albertina , lettertype

Medium cursief

Lettertype, ontworpen door Chris Brand (1921 – 1998) Albertina was oorspronkelijk eind jaren vijftig van de twintigste eeuw door The Monotype Corporation Ltd. in productie genomen voor de 'hete' zetselgietmachine maar kwam door de tussentijdse ontwikkelingen van de technologie voor de Monophoto belichter op de markt. Het lettertype werd vernoemd naar de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
De eerste toepassing was in de catalogus bij de tentoonstelling Stanley Morison en de typografische traditie in de Koninklijke Bibliotheek in 1966. Voor de digitale bewerking door de Dutch Type Library van Albertina werden de werktekeningen van Monotype met de oorspronkelijke tekeningen van Chris Brand vergeleken. Er werd besloten om nieuwe contouren te maken op basis van de oorspronkelijke ontwerptekeningen. De door Chris Brand getekende verfijningen konden op deze manier in de digitale versie worden gehandhaafd. Met volledige steun van zowel Chris Brand als van Monotype Typography ontstond een nieuwe optekening van Albertina. De digitale versie heeft het elegante contrast en het gewicht van de oorspronkelijke tekeningen. DTL Albertina is een ideale tekstletter, die bijzonder 'zuinig loopt'. [DT]

Albertinia witheide
Plant in Zuid Afrika. [WA]

Albert(s)koord
I (verouderd) fijn gekoorde textielstof. Een stijf soort popeline.
II ook; albakoor, albekoor(d) alber(t)koord, albikoor, alfkoord.
IIa stekelvis (seriola lalandei)
IIb soort tonijn. [WA]

Albertslag, Albrightknoop
De Albertslag is de een slag waarop de draad van een kabel of touw gedraaid wordt.
De albrightknoop wordt gebruikt om draden van ongelijke dikte aan elkaar te bevestigen. Wellicht is dit dezelfde knoop. Budworth schrijft dat deze knoop in 1975 in een publicatie verscheen, maar dat de naam van de bedenker onbekend is. [BU, LA, WA]

Step OneStep Two

 


Albertol ®
Verzamelnaam van synthetisch kopal, verkregen door veresting van bakaliet met behulp van harsen, zoals kolofaan. Albertolen worden gebruikt bij de fanbrikage van alcoholvernis, vette vernis of cellulosevernis. Zie ook Hoechst. [GNL]

Albertosaurus
Wordt ook: Gorgosaurus genoemd, is fdamilie van de Tyrannosaurus rex. De Albertosaurus was kleiner de Tyrannosaurus rex en leefde een paar miljoen jaar eerder. Albertosuarus liep op twee poten en een groot hoofd met scherpe, zaagtand tanden. Hij had twee vingerige handen aan korte armen. Zijn lange staart gaf hem evenwicht en de mogelijkheid snel te draaien. Hij had sterke achterpoten met drie-tenige klauwvoeten.

De Albertosaurus was ongeveer 9 meter lang, 3,4 meter hoog op de heupen en woog tot 3 ton (gemiddeld ongeveer 2500 kilo). De onderkaak had 17 tot 19 tanden. Hij had een rij tanden n elke kaak maar had tenminste één vervangingstand onder elke tand.
Hij leefde in de late Cretaceous periode, ongeveer 76 tot 74 miljoen jaar geleden tegen het eind van het Mesolithicum, de tijd van de reptielen. Hij was een vleeseter.
De eerste Albertosaurus is opgegraven door Josepf Tyrell in west Canada. Hij heeft in 1884 een naam gekregen van H.F. Osborn. Veel Albertosaurus fossielen zijn gevonden in Alberta, Canada en in het westen van de Verengde Staten. Fossielen die Gorgosaurus heetten, bleken jonge exemplaren van de Albertosuarus te zijn. [AD]

alberttypie ( of albertotypie)
Lichtdrukprocédé uitwerkt door Joseph Albert. Zie aldaar.

Albertijn
Gouden munt ter waarde van 50 rollen, in de zuidelijke Nederlanden geslagen ten tijde van de aartshertogen Albrecht en Isabella, tussen 1600 en 1610. Hij had een gewicht van 5,15 gram en een gehalte van 0,895. De albertijn was ook veel in omloop in de noordelijke Nederlanden. Er bestonden ook dubbele albertijnen.

 

Dubbele Albertijn

Albertusdaalder
Oude Zuidnederlandse zilveren munt met een waarde van 48 stuivers. Werd voor het eerst geslagen onder de aartshertogen Albrecht en Isabelle in 1612. Ook genoemd: kruisdaalder of patacon.

Albertijn
Albertijnse bas: een stereotiepe begeleidingsfiguur van gebroken drieklanken en de baspartij van een muziekstuk.

De albertijnse bas ontleent haar naam aan de Italiaanse componist Domenico Alberti (zie aldaar) die er in zijn pianosonates veelvuldig gebruik van maakte.

Albertus
Een lettertype.ontworpen in 1934 door Berthold Wolpe, geboren Offenbach 1905, overleden Londen 1989. Ontwerper van lettertypes voor Monotype en Bauer vanaf 1935.

Albertus
Afrikaanse uitdrukking: hy help vir Albertus (hij doet niets). [WA]

Ziekte van Albers-Schönberg (marmerbeenziekte)

Albrechtsappel
Een winterappel, genoemd naar prins Albrecht van Pruisen.

Albrechtsleute
Aanhangers van Jacob Albrecht, leden van de Evangelische gemeenschap. Zie Jacob Albrecht. [KE]

Albrechtsorde (I)
Een huisorde van Albrecht de Beer van Brandenburg. Gesticht in 1836 door de hertogen van Anhalt-Cöthen. Heeft 5 klassen.
Teken: gouden of zilveren beer, lopend over de tanden van een gekanteelde muur. Devies: Fürchte Gott und befolge seine Befehle (vrees God en volg zijn bevelen op). Ordelint: groen met een rode rand. [KE]

Albrechtsorde (II)
Saksische onderscheiding, gesticht in 1850 door Frederik Augustinus II. De orde heeft 6 klassen.
Teken: gouden, wit geëmailleerd kruis met kroon en een geëmailleerd middenschild, waarop de beeltenis prijkt van Albrecht, de stamvader van het Saksische huis. Het randschrift luidt: Albertus Animosus.
Ordelint: donkergroen met witte randen. [KE]

Albert's eekhoorn (sciurus alberti)

Eekhoorn genoemd naar kolonel J.J. Albert. Hij verzamelde biologische informatie in het westen van de VS in het begin van de 19e eeuw. Voor het eerst beschreven door dr. S.W. Woodhouse in 1852. [SQ]

Appie Happie
Een stripverhaal van Dik Bruynesteyn. De strip verscheen in 1967 en 1968 in Het Vrije Volk. Er zijn ook stripboeken uitgegeven.

Fat Albert
Fat Albert is een uitdrukking die voor een aantal zaken gebruikt wordt. Waarschijnlijk is de eerste gebruiker Bill Cosby die hem als stripfiguur opvoerde. De andere benamingen zijn daar mogelijk vanwege de overeenkomst in vorm van afgeleid.

Stripfiguur
Toen Bill Cosby nog een standup comedian was had hij het over Fat Albert en de gang van North Philidelphia. Het werd de basis voor een serie tekenfilms dat een EMMY-award opleverde: FAT ALBERT AND THE COSBY KIDS. Bill Cosby was de gastheer van het programma, maar deed ook de stemmen van Fat Albert, Mushmouth, Mudfoot, Dumb Donald  en Brown Hornet. De serie begon in 1972 en de afleveringen werden elk jaar herhaald, waarbij er weer nieuwe afleveringen aan werden toegevoegd. Zo werden er circa 44 afleveringen gemaakt die uitgezonden werden van 1972 tot 1979. Daarna werd de serie als THE NEW FAT ALBERT SHOW herhaald tot 1984. [ ]

Bron: http://www.angelfire.com/wi/wildchyld/cartoons.html

Lipvis
Fat Albert is een vis die leeft met een harem. De dominante vis is de man, de rest zijn vrouwtjes. Sterft het mannetje dan wordt het eerste vrouwtje een man: geslachtsverandering. Leeft o.a. rond Australië.

Blauwe spar
Een gijsblauwe Amerikanse spar. Hij wordt ongeveer 10 meter hoog, heeft een piramidevorm (!) en is winterhard. De latijnse nam is: Picea Pungens.

Bijnaam Boeing 727-900
Grootste vliegtuig in de Boeing 737 serie. Wordt ook wel de Boeing Baby genoemd. Het toestel is vooral bedoeld als tegenwicht tegen de A321 van Airbus, Boeing's grote concurrent.
De 737-900 maakte de eerste vlucht op 3 augustus 2000. De 737-900 is 2,63 meter langer dan de 737-800, maar mag toch niet meer dan maximaal 189 passagiers vervoeren. Dit houdt verband met de veiligheidseisen: met de nooduitgangen zoals de 737-900 ze heeft, mogen volgens die eisen maximaal 189 passagiers worden vervoerd.[ http://home.planet.nl/~gouwe066/uusite/types.htm ]

banden moutainbikes
Het Duitse merk Schwalbe brengt een band voor mountainbikes op de markt met de naam Fat Albert. Het is een dikke bank die met lage druk opgepompt kan worden, zodat er meer grip is, meer demping en goed voor de bochten. Er is ook een Little Albert van zacht rubber, maar alleen voor het voorwiel. Bron [www.Schwalbe.com]

De Fat Albert band

Kunstaas
Fat Albert is ook de naam voor een soort kunstaas voor het vissen. Het aas is in verschillende kleuren verkrijgbaar. Bron[www.orderoutdoors.com, plus email]]
 Zoom Fat Albert Grubs

Fat Albert Rotunda
Dit is de naam van een LP van Herbie Hancock uit 1969.

Geheimtaal
Moormann beschrijft een aantal ‘geheimtalen' zoals het bargoens. Twee maal komt de naam Albert daarbij voor.
Manke Albert: een van de bekwaamse zakkenrollers.
Albert is dronken: een koperen aker met water. [NI].
ZIe ook: Monaldi &Sorti, Secretum, Amsterdam 2004, pagina 522 waar dit in de roman genoemd wordt.

Hoechst
Albert –Roussel Pharma is een in 1970 opgerichte dochteronderneming van het chemisch bedrijf Hoechst. ‘Albert' is de afkorting voor de fabriek van Hoechst in Wiesbaden-Biebrich. Deze fabriek in Wiesbaden werd in 1858 opgericht als kunstmest- en lijmfabriek en fuseerde in 1940 met de in 1908 opgerichte Dr. Kurt Albert GmbH. Is sinds 1966 een dochteronderneming van Hoechst.
Produceren Waschrohstoffe, optische Aufheller, kunstharsen, cellulosederivaten en farmaceutische producten.
Produceren ondermeer Albertat en Albertol (zie aldaar).

Prins Albert

Merk: Brukker uit Groningen. Bron: http://www.ladiligence.nl

Vierwielig rijtuig met een afneembare kap voor familie- en kerkbezoek. Werd o.a. gebruikt in de kop van Drenthe rond 1900. [KO]

San Alberto
Wijngaard Chili.

SP campagne Tweede Kamerverkiezingen 2007

Rosa Albertine

rosa albertina

Albertine (Nederlandse naam: rambler) is een klimmende rambler roos van de familie Rosaceae. Bloeit juni / juli. De bloemen hebben een koperachtige gemskleur aan de binnenkant, aan de bloemblaadjes naar koperachtig roze overgaand. Het zijn grootbloemige bloemen in trossen met een rijk aroma .
De bladeren zijn donkergroen met koperrode gloed aan takken die vol kromme stekels zitten. De struiken groeien hoekig en sterk tot 4,5 m hoog en 3 m breed. Geschikt voor de omheining, pergola, bomen of een hoge muur op het zuidwesten. Verlangt arme grond. Gevoelig voor meeldauw. Is gekweekt door Alberic Barbier (F) in 1921. Deze in 1900 gekweekte roos heeft hij naar zichzelf genoemd.
[TK]

Royal Albert porselein

LADY CARLYLE

terug