De naam Albert is een algemeen voorkomende naam met een Germaanse oorsprong en betekent: door adel schitterend. De naam komt als voornaam en achternaam voor. Er zijn vele verbasteringen van de naam, zowel voor mannen als voor vrouwen. Denk aan Appie, Albertje of Bert. De naam komt in veel talen voor: van Albright tot Ulbricht. In Duitsland is Albrecht vervormd tot Apel en verder tot Opel.

Er zijn diverse adellijke geslachten en vorstenhuizen waarin de naam Albert (of Albrecht) voorkomt, vooral in Duitsland en Oostenrijk. Aethelbert II was van 560 tot 616 koning van Kent, Albrecht II (1397 – 1439) koning van Duitsland, Oostenrijk, Bohemen, Hongarije en Luxemburg. En nu hebben we koning Albert II in België. Je hebt onder andere Albert / Albrecht: de Vrome, de Wijze, de Grootmoedige, de Beer, de Schone, de Trotse, de Ontaarde, de Moedige en de Lamme.

Ik heb 28 heiligen gevonden, waarvan Albertus Magnus (1193 – 1280, zijn naamdag is 15 november) de bekendste is.
Een van die heiligen is Albert van Bergamo. Hij was landbouwer die klaarstond voor armen en behoeftigen. Daardoor kreeg hij last met zijn twistzieke vrouw en jaloerse familie. Acht keer maakte hij een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella waarbij hij in zijn levensonderhoud voorzag door als boerenknecht te werken. Hij is in 1748 zalig verklaard en is patroon van de wijnbouwers. Dat kwam als volgt: toen hij eens wijn vervoerde, brak er een kruik, maar de wijn liep niet weg, en bleef als een vaste massa in zijn handen staan. De Belgische koning Albert I is vernoemd naar de heilige Albertus van Haigerloch (1239 – 1311), een graaf die de zorg voor de leprozen opzette.

Je hebt Nobelprijwinnaars zoals Albert Camus, Albert Einstein en Albert Luthuli. Iedereen kent natuurlijk de schilder Aelbert Cuyp, Albert Plesman en niet te vergeten Albert Schweitzer.
Een wat minder bekende is Albertus Seba (1665 – 1736). Hij had een rariteitenkabinet. In korte tijd wist hij een grote collectie schelpen, gesteenten, opgezette dieren en uitheemse naturalia bij elkaar te brengen. Tijdens het bezoek van tsaar Peter de Grote in 1717 aan Nederland verkoopt Seba hem zijn hele collectie voor 15.000 gulden. Hij begint meteen een nieuwe verzameling bij elkaar te brengen, die nog groter wordt dan de eerste en al snel even vermaard is bij geleerden en verzamelaars. Hij stelt zijn collectie ook open voor wetenschappelijk onderzoek. Onder de vele geleerden die Seba regelmatig bezochten, was ook Linnaeus. Hij achtte Seba's collectie van groot belang en onderdelen ervan hebben een grote rol gespeeld bij zijn systematische beschrijving van de natuur.

Koningin Victoria van Engeland was getrouwd met Albert van Saksen. Hij was zeer populair en de naam Albert beleefde toen een opleving. Er zijn veel gebouwen en parken en andere zaken naar hem vernoemd, waaronder bijvoorbeeld een saus.

Albert heeft grootgrutters voortgebracht: Ahold (van Albert Heijn) en Aldi (van de gebroeders Albrecht). Er is een geologisch tijdschrift Albertina, vernoemd naar de geoloog Friedrich August von Alberti die het Trias Systeem heeft bedacht. Er is een knoop (Albertslag, Albrightknoop) en een albertosaurus. Hij is 9 meter lang en bijna 3,5 meter hoog. Er is een lettertype, de Albertina. Ook in het bargoens komt Albert voor. Manke Albert was een zakkenroller en ‘Albert is dronken' schijnt een koperen aker met water te zijn.

Bijzonder is Fat Albert, een creatie van Bill Cosby die een serie tekenfilms maakte onder de naam Fat Albert and the Cosby kinds. Naar die figuur zijn weer allerlei andere zaken vernoemd, zoals een lipvis (dit is een vis die leeft met een harem. De dominante vis is de man, de rest zijn vrouwtjes. Sterft het mannetje dan wordt het eerste vrouwtje door geslachtsverandering een mannetje), moutainbikebanden, kunstaas en ook is Fat Albert de bijnaam van de Boeing 737-900.

Je kunt dus in een Opel rijden door de Calle Alberto in Madrid, de Albrechtstrasse in Berlijn, de Aelbrechtskade in Rotterdam, of gewoon in een de vele plaatsen die Albert heten. Je kunt ook in een Fat Albert vliegen, terwijl je een boek leest van Albert Camus of A. Alberts. Intussen kun je luisteren naar de muziek van Willy en Willeke Alberti, Koos Alberts of Albert's House van Chet Baker. En dat onder het genot van een heerlijke Albert saus op je vlees en een wijntje San Alberto uit Chili.

 Meer over voornamen: de voornamenbank of voornamenlijk.nl.

Aelbert